За напредналите ездачи, предлагаме езда сред природата на ходом, тръст и галоп, в зависимост от нивото на ездачите, на разнообразни терени със степен на екстремност според вашите желания.

 

За напредналите ездачи, предлагаме езда сред природата на ходом, тръст и галоп, в зависимост от нивото на ездачите, на разнообразни терени със степен на екстремност според вашите желания. Освен езда сред природата, предлагаме уроци в манеж, състоящи се от прескачане на препятствия и изпълнение на различни упражнения.