Груповите уроци са подходящи за ездачи с малък опит и напреднали ездачи.

Груповите уроци са подходящи за ездачи с малък опит и напреднали ездачи. При тях група от ездачи, на еднакво ниво на напредналост, провеждат заедно своя урок.

Предимството на тези уроци е това, че ездата в група се вижда  как се справят различните участници в групата с едно и също упражнение.