Конната езда е приятен спорт, за който не се изискват никакви специфични умения. Ползата от общуването с конете е забелязана още в древността. Натоварването при ездата зависи от хода на коня и от неговото темпо. При по-бавен ход ездачът изпитва по-слабо натоварване и съответно при по-бърз ход – по-голямо натоварване. Конната езда независимо от натоварването усъвършенства концентрацията и координацията и помага за развитието на тялото.